SB 405 ชาดก วิถีนักสร้างบารมี

ศึกษาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชิวิตในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหา การเผชิญหน้ากับอุปสรรค การรู้จัดต่อสู้เอาชนะกิเลสในใจตนและคนอื่น เพื่อเป็นแบบอย่างในการคิด ตัดติดใจ และปฏิบัติตนจนพาชีวิตให้ก้าวหน้าถึงจุดรุ่งโรจน์สูงสุด

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network