MD 204 สมาธิ 4: เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำสมาธิ เทคนิควิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย ได้แก่ อิทธิบาท 4 สติ สบาย สม่ำเสมอ สังเกต การทำใจในขณะฟังธรรม การเห็นกับความใจเย็น ประสบการณ์ภายใน และประสบการณ์การเข้าถึงธรรม

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ

การอ่านแบบ Text File

บทที่ 1 อิทธิบาท 4 บทที่ 2 หลักสำคัญของการนั่งสมาธิ บทที่ 3 หัวใจแห่งความสำเร็จของการเข้าถึงธรรม บทที่ 4 เทคนิคการวางใจในขณะฟังธรรม บทที่ 5 การเห็นกับความใจเย็น บทที่ 6 ประสบการณ์ภายใน บทที่ 7 ประสบการณ์การเข้าถึงธรรม
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network