MD 203 สมาธิ 3: อุปสรรคและวิธีแก้ไขในการทำสมาธิ

ศึกษาสาเหตุ ประเภท และวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการทำสมาธิ เช่น นิวรณ์ 5 ความฟุ้ง ความเครียด การลุ้น เร่ง เพ่ง จ้อง เป็นต้น รวมทั้งศึกษาหลักคำสอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำสมาธิได้

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ

การอ่านแบบ Text File

บทที่ 1 อุปสรรคในการปฏิบัติธรรม บทที่ 2 กามฉันทะและวิธีแก้ไข บทที่ 3 พยาบาทและวิธีแก้ไข บทที่ 4 ถีนมิทธะและวิธีแก้ไข บทที่ 5 อุทธัจจกุกกุจจะและวิธีแก้ไข บทที่ 6 ความเครียด ความตึงและวิธีแก้ไข บทที่ 7 อุปสรรคต่างๆ และวิธีแก้ไข
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network