MD 102 สมาธิ 2: หลักการเจริญสมาธิภาวนา

ศึกษาหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย หลักปฏิบัติในการทำสมาธิ ในเรื่องการปรับกาย การปรับใจ นิมิตและหลักการนึกนิมิต การรักษาสมาธิ การใช้คำภาวนา เทคนิคการวางใจ การปรับใจ นิมิตและหลักการนึกนิมิต รวมทั้งหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติในการทำสมาธิ เพื่อให้ผู้ศึกษานำมาเป็นหลักปฏิบัติในเวลาฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ

การอ่านแบบ Text File

บทที่ 1 หลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย บทที่ 2 การปรับกาย บทที่ 3 การปรับใจ บทที่ 4 นิมิตและการนึกนิมิต บทที่ 5 การใช้คำภาวนา บทที่ 6 การรักษาสมาธิ บทที่ 7 เทคนิคการวางใจ
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network