GB 304 สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจ

ศึกษาเหตุแห่งความจนและความรวย การดำเนินชีวิตของผู้ครองเรือนแบบชาวพุทธที่ถูกต้อง หลักการสร้างฐานะตามพุทธวิธี หลักการพัฒนาตนเองและฐานะทางเศรษฐกิจ และต้นเหตุแห่งความวิบัติ เพือ่ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถเอาชนะความจนความเจ็บและความโง่ได้

ร่วมให้คะแนนความชื่นชอบ
 ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ (ไฟล์ PDF)
ข้อแนะนำในการอ่านไฟล์ PDF : นักศึกษาต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat ก่อนที่จะอ่าน เพื่อความรวดเร็ว ในการดาวน์โหลดข้อมูล ถ้ายังไม่มี สามารถโหลดได้ที่นี่ Adobe Reader
ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network