โทษของสุรา

มหานรกขุมที่ 5 มหาโรรุวมหานรก (ชาลโรรุว)มหาโรรุวมหานรก หมายถึง มหานรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องระงมครวญครางมากมาย เหตุที่มาเกิดในนรกขุมนี้ เพราะชอบเสพสุรา และ ยาเสพติดต่างๆเป็นส่วนมากอายุขัย ของมหาโรรุวหมานรกเท่ากับ 8,000 ปี 1 วันในนรกขุมนี้ = 2,304 ล้านปีมนุษย์


โทษของสุรา ตอนที่ 1โทษของสุรา ตอนที่ 2


ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network