สมาธิกับการรักษาโรค

การฝึกสมาธิเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ การทำสมาธิส่งผลให้ความเครียดวิตกกังวลน้อยลง มีอารมณ์ด้านบวกหรือความคิดเชิงบวกทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้น การเต้นของชีพจรลดลง ความดันโลหิตสูงลดลง ระดับการใช้ออกซิเจนลดลง(ร่างกายใช้ออกซิเจนได้ดีกว่า ทำให้ใช้ออกซิเจนลดลง)


ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network