มหัศจรรย์วันพระ

เทวดาไม่ประมาทมีทิพย์สมบัติ ไม่มัวเมา นมัสการจุฬามณี มาฟังธรรม จะกลับมาก่อนที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือสวรรค์ชั้นสูง ๆ ไปอีก เป็นของสำคัญ เป็นการย้ำไม่ให้เทวดาประมาท หลังจากท้าวสักกะให้โอวาทเสร็จ ตอนนี้ ท้าวสักกะก็ประกาศว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีคนทำกุศลกรรมบถ อะไรเป็นต้น ในช่วงพระจันทร์ขึ้นในโลกมนุษย์ และประกาศบุญใหญ่ให้เทวดาได้อนุโมทนาบุญ ตามบุญใหญ่ บุญน้อย ในช่วงที่ตรงกับวันพระคื่อ วันพักในยมโลก สัตว์นรกถ้าโชดดีญาติที่โลกมนุษย์ส่งบุญ กรรมก็โดนน้อยลง


มหัศจรรย์วันพระ ตอนที่ 1มหัศจรรย์วันพระ ตอนที่ 2


ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network