ทางสู่สวรรค์

เทวภูมิ เป็นปรโลกฝ่ายสุคติ จัดอยุ่ในกามภพ คือ ภูมิที่ยังต้องบริโภคกาม ยังยินดีใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ์ ผู้ที่ยังยินดีในกามคุณจึงต้องมาเกิดในกามภพ เทวภูมิ หรือสวรรค์ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์อันเป็นทิพย์ ที่มีรัศมีสว่างไสวรอบกายตลอดเวลา เหตุที่ทำให้มาเกิดมาเป็นเทวดาเพราะได้สร้างบุญกุศลไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ เมื่ออุบัติขึ้นก็ตั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาวทันที เรียกว่า ถือกำเนิดแบบโอปปาติกะ ไม่ต้องนอนในครรภ์มารดา หรือ อยู่ในฟองไข่ก่อน ส่วนจะอุบัติขึ้น ณ สวรรค์ขั้นไหน เป็นเทวดาประเภทใด และอยู่ในฐานะอะไร นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ตัวเองสั่งสมเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์


ทางสู่สวรรค์ ตอนที่ 1ทางสู่สวรรค์ ตอนที่ 2


ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network