คลื่นความคิดกับการรักษาโรค

กล่าวถึงเรื่องคลื่นความคิดกับ การรักษาโรค นิยามของคำว่า "โรค" หรือคำว่า "สุขภาพดี" สามารถนิยามได้หลายแบบ แต่วันนี้จะ เสนอนิยามคำว่าโรคในอีกนัยหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นภาวะ สมมุติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายที่ไม่สมดุล พูดง่าย ๆ ว่า ถ้าเป็นคนแข็งแรงปกติดี ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะอยู่ในภาวะสมดุล มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ บ้าง ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สมดุล ถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่ายังอยู่ใน normal rank คือ อยู่ในเกณฑ์สมดุล คนเราทุกคนไม่มีใครที่ร่างกายจะอยู่นิ่ง ๆ ได้ตลอด ต้องมีอุณหภูมิขึ้น ๆ ลง ๆ ปริมาณน้ำ ปริมาณความเข้มข้นของเลือด ทุก ๆ อย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มากไปนิด น้อยไปหน่อย ก็ยังไม่ได้ป่วยไข้อะไร ยังแข็งแรงอยู่ ถ้ายังอยู่ในช่วงที่ถือว่าปกติ ก็ถือว่าเรายังไม่ป่วย


ร่วมแบ่งบันหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนของคุณ ผ่าน Social Network